Gebyrer:

Ekskl. moms

Inkl. moms

Flytteopgørelse

 

Kr.  85,-

Udskrift af regningskopi

 

Kr. 50,-

Betalingsgebyrer

 

 

Betalingsgebyr for opkrævning via Betalingsservice - BS (Momsfri)

Kr.   5,82

 

Betalingsgebyr for regning med girokort

 

Kr. 27,50

Rykkerskrivelser:

 

 

Betalingspåmindelse

Kr. 100,-

 

Inkassoskrivelse

Kr. 100,-

 

Lukkevarsel/krav om sikkerhedsstillelse

Kr. 100,-

 

Meddelelse om ophør af aftale

Kr. 100,-

 

Betalingsaftale:

 

 

Oprettelse af betalingsaftale/frivilligt forlig

Kr. 105,-

 

Indgåelse af aftale om henstand

Kr. 105,-

 

Lukning og åbning af installation

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Besøg med henblik på afbrydelse - momsfri

Ja

Kr. 0,-

Åbning/lukning ifm. eltjek ifm. salg af huse                     

Ja

Kr. 125,-

Fjernbetjent lukning inden for normal åbningstid - momsfri

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent lukning uden for normal åbningstid - momsfri

Ja

Kr. 0,-

Genåbning inden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Genåbning uden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent genåbning inden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent genåbning uden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Fogedforretning, udkørende

Ja

Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed (efter regning)

Betaling for diverse ydelser vedr. forbrugerafregning:

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Adm. gebyr mgl. indsendelse af selvaflæsningskort

Ja

Kr. 0,-

Aflæsningsbesøg pga. manglende selvaflæsning

Ja

Kr. 0,-

Skønnet aflæsning

Ja

Kr. 0,-

Gebyr for ekstraordinær måleraflæsning med regning midt i periode (aperiodisk opgørelse)

kr. 200,00

Kr. 250,-

Målergebyrer

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted (efter regning)

Ja

Kr. 0,-

Målerundersøgelse på stedet

Ja

Kr. 0,-

Nedtagning af måler

Ja

Kr. 0,-

Genopsætning af nedtaget måler

Ja

Kr. 0,-

Diverse gebyrer

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Gebyr for forgæves kørsel

Ja

Kr. 0,-